MANAGEMENT DRIVES

WE CREËREN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL OM INZICHT TE KRIJGEN IN JE PERSOONLIJKE DRIJFVEREN EN DIE VAN JOUW TEAM.

Management drives werkt met zes kleuren, die elk staan voor een drijfveer of een specifieke leiderschapsstijl. Drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. Door middel van een online vragenlijst worden deze drijfveren in kaart gebracht. Wanneer we individuele uitslagen gaan samenbrengen, kunnen we ook op team of organisatieniveau gaan werken.

Deze gemeenschappelijke taal kan dan gebruikt worden om gedrag bespreekbaar te maken en de kracht van een team en ieder individu in de verf te zetten.

– ORGANISATIEONTWIKKELING EN CULTUUR – TEAMONTWIKKELING – INDIVIDUEEL LEIDERSCHAP –

Management Drives coaching persoonlijkheid

Meerwaarde voor jou?

Tijdens de interactieve teamsessies gaat onze consultant in dialoog met het team. Hier brengen we zowel de drijfveren van het team, alsook hun valkuilen en sterktes in kaart. Afhankelijk van de noden van je bedrijf gaan we aan de slag met een uit het leven gegrepen uitdaging of vraagstuk, met als output een concreet actieplan en duidelijke taakverdeling.

Kortom, een zeer interactieve, maar ook efficiënte dag die door de praktische toepassing blijft verder leven.

Daarnaast kunnen we aan de slag met een individueel coachingstraject. We starten ook hier met eerst inzicht te krijgen in het persoonlijke profiel. Vervolgens stippelen we een traject uit op basis van de noden van jou als individu, aan de hand van concrete vraagstukken uit de praktijk. Een oplossing op maat is waar we uiteindelijk tijdens het traject naartoe werken.

Try-out

Dinsdag 12 november

Nog 2 plaatsen beschikbaar

Schrijf je snel in!

Try-out

Donderdag 12 december

Nog 5 plaatsen beschikbaar

Schrijf je snel in!

Margo Van der Smissen van Trescal

“De sessie rond Management Drives brengt veel wijsheid mee over wat mensen drijft, wat mensen vooropstellen en voornamelijk over je eigen doen en laten. Het houdt een spiegel voor bij jezelf en je naasten, wat samenwerking bevordert gewoon door elkaar beter te begrijpen.

Hervée Darmont heeft dit op een aangename manier gebracht en laat ruimte voor discussie en overleg, wat zeer fijn is.
De Management Drives zijn interessant niet enkel professioneel maar ook privé, het heeft me veel inzichten gebracht!”

Margo Van der Smissen, Trescal

Algemeen programma teamsessie

Voormiddag:

Algemene inleiding

Kennismaking met de 6 kleuren

Analyse en uitleg individueel profiel

Speeddating

LUNCH

Namiddag:

Analyse en uitleg groepsprofiel

Oefening teamscan – hoe ziet het team zichzelf?

Extra teamoefening op maat

Opstellen actieplan en presentatie aan leidinggevende

logo coaching groeicoach Steven Ghesquiere

Zin om deel te nemen?

ONZE TRAJECTEN ZIJN, INDIEN GEWENST, BETAALBAAR VIA DE KMO-PORTEFEUILLE